Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan cursussen en workshops van Special Effects School

Special Effects School (hierna te noemen: SES) hanteert de volgende voorwaarden bij de aanbieding en verzorging van cursussen en workshops (hierna te noemen: activiteiten).

Inschrijven
Door inzending van het elektronisch inschrijfformulier verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden.
Als je minderjarig bent, zijn je ouder(s) of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij zijn verplicht je inschrijving via een eigen e-mail te bevestigen, met opgave van een telefoonnummer waaronder zij te bereiken zijn.
Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en zijn pas effectief als de betaling ontvangen is.
De volgorde van binnenkomst van betaling is bepalend voor plaatsing op de lijst van deelnemers aan een activiteit, tenzij dat anders vermeld is.

Cursus aanbod
SES zal alles in het werk stellen om de les prettig, leerzaam en volgens lesrooster te laten verlopen. Bij de online cursussen biedt SES een besloten forum per lesgroep voor onderlinge communicatie aan.

Lesmaterialen
Lesmaterialen, blogs en andere berichten gepubliceerd op de website van SES zijn voor privé gebruik van de cursist en mogen zonder voorafgaande toestemming van SES niet voor andere doeleinden gebruikt of gepubliceerd worden.
Bij oneigenlijk gebruik van enige deel van de inhoud van de website van SES wordt altijd een factuur gestuurd.

Forum
Bij overtreding of misbruik van het forum kan worden besloten om het lid toegang tot het forum te ontzeggen.
Materiaal van het forum mag niet gekopieerd of gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Annuleren
Annuleren van een inschrijving kan uitsluitend per e-mail. De annulering is pas geldig als deze per e-mail is bevestigd.
Tot 14 dagen voor aanvang van een standaard activiteit kun je annuleren zonder dat er financiële consequenties zijn. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de standaard activiteit is het volledige bedrag verschuldigd. Annuleren van een activiteit op maat worden altijd annuleringskosten in rekening gebracht.

Restitutie
Restitutie vindt alleen plaats als tijdig geannuleerd is (zie boven). Verhindering van deelname (incidenteel of anderszins) geeft géén recht op restitutie.

Algemeen
SES behoudt zich het recht voor een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval heeft u de keuze om u in te schrijven voor een andere datum of worden betalingen binnen 14 dagen teruggestort.

Tenzij je voorafgaand aan de activiteit schriftelijk hebt aangeven dat je bezwaar maakt tegen het gebruik voor publicitaire doeleinden van foto’s of ander beeldmateriaal waar je herkenbaar opstaat, kan SES beeldmateriaal zonder verder overleg of afspraken voor publicitaire doeleinden aanwenden.

SES is niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen van deelnemers.

SES is niet aansprakelijk voor (al dan niet vermeende) schending van rechten als gevolg van inzending en/of verspreiding van fotomateriaal (elektronisch of anderszins) door deelnemers aan een activiteit van SES.